Stalis-tours je turistička agencija osnovana 2000. godine. Sa licencom organizatora već dugi niz godina se bavi organizacijom putovanja u zemlji i u inostranstvu, prodajom aranžmana drugih turoperatora, iznajmljivanjem sopstvenih i tuđih vozila, prodajom avio karata i putnog zdravstvenog osiguranja.

Kao uža specifičnost naseg poslovanja su spa i wellness centri. Od 2007. godine radimo jednodnevna i vikend putovanja do banja u Mađarskoj: Morahalom, Đoparos, Mako, Kiškunmajša, Đula, Harkanj, Čerkesolo… kao i šoping ture za Segedin. Navedene čarter prevoze radimo redovno, neke destinacije 3-4 puta nedeljno.

U saradnji sa najboljim turoperaterima nudimo aranžmane za Grčku, Tursku, Bugarsku, Italiju, Španiju, Tunis, Egipat…kao i omiljene destinacije evropskih metropola: Budimpešta, Beč, Prag, Venecija, Rim, Pariz, Dvorci Bavarske i sl.

U mogućnosti smo da organizujemo bilo koje individualno putovanje, prevoz do željene destinacije, kao i smeštaj u preko 200.000 hotela na svetu.

POSLOVNI PODACI
– Pun naziv preduzeća: “Stalis-tours” doo za turizam, unutrašnju i spoljnu trgovinu
– Adresa preduzeća:
Pavla Papa 27, Novi Sad 21000
– PIB:
100455661
– Matični broj:
08715173
– Licenca:
OTP 02/2013 od 29.01.2013.
– Naziv banke i broj računa:
UniCredit banka – 170-30016129000-53          Banca Intesa – 160-481551-44
– Broj telefona:
+38121/421-257; +38163/506-823
– Web adresa:
www.stalis.co.rs
– Email adresa:
stalistours@gmail.com

GARANCIJA PUTOVANJA
Organizator Stalis-tours doo poseduje propisanu polisu garancije putovanja broj 30000005059, od 25.01.2019. sa rokom važenja do 01.10.2019. osiguravajuće kompanije “Milenijum osiguranje” a.d.o. iz Beograda. Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 300.000 eur i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača.

OSOBA ZA PRIJEM REKLAMACIJA
Nebojša Jovanović, 021/421-257, e-mail: stalistours@gmail.com

S poštovanjem,
Stalis-tours